پروژه

واحد تغلیظ مس سرنگون

واحد تغلیظ مس سرنگون

نوع قرارداد
EP
محل
استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر
اهداف
احداث کارخانه تغلیظ مس با ظرفیت 7 میلیون تن در سال سنگ معدن بعنوان
خوراک کارخانه و تولید 150,000 تن کنسانتره در سال با عیار حدود 30 % در
فاز اول
جزئیات پروژه
ایریتک بعنوان مشاور مهندسی ، طراحی و تأمین تجهیزات ساخت داخل ،
نظارت برکارهای اجرایی و نصب ، بازرسی تجهیزات ساخت خارج و همچنین
مدیریت برنامه ریزی وکنترل پروژه را عهده دار بوده است .
احجام پروژه از این قرار است :
 تجهیزات ساخت داخل : 6,000 تن
 تجهیزات خارجی : 3,800 تن
 حجم بتن ریزی : 82,750 مترمکعب
 وزن اسکلت فلزی : 3,600 تن
 تعداد سازندگان داخلی: 60 شرکت سازنده

;