پروژه

پروژه کوره های پاتیلی

پروژه کوره های پاتیلی

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
افزایش ظرفیت کارگاه ذوب به میزان 600 هزار تن در سال

جزئیات پروژه

با نصب چهار دستگاه کوره پاتیلی، تغییر مکانیزم تخلیه 8 کوره قوسی به EBT و
سیستم دمش گاز آرگون، علاوه بر افزایش ظرفیت تولیدات کارگاه ذوب به میزان
600 هزار تن در سال این کارگاه قادر است فولاد با کیفیت آماده ریخته گری
(clean & stag-free) تحویل کارگاه ریخته گری مداوم نماید .
عملیات نصب 4 کوره پاتیلی و انجام تغییرات بر روی 8 کوره قوسی همزمان با
تولید محصول کارگاه ذوب انجام گرفت .
کاهش مدت ذوب (Tab-to-Tab)، صرفه جویی در مصرف انرژی و جایگزینی
انرژی شیمیایی بجای انرژی الکتریکی توسط دمش گاز طبیعی از نتایج این پروژه
می باشد.

;