پروژه

احیاء مستقیم شهید خرازی

احیاء مستقیم شهید خرازی

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
احداث دو واحد مگا مدول احیاء مستقیم به روش میدرکس
جزئیات پروژه
شرکت فولاد مبارکه در راستای افزایش ظرفیت تولید خود در قالب قرارداد با
شرکتهای ایریتک و ایراسکو، اقدام به احداث دو مگا مدول احیاء مستقیم به روش
میدرکس هر کدام به ظرفیت 5/ 1 میلیون تن در سال (جمعا 3 میلیون تن در
سال) نموده است، به همراه احداث این واحدها، سایر تأسیسات جانبی مانند سیستم
حمل گندله اکسیدی، سیلوهای نگهداری آهن اسفنجی، سیستم حمل محصول، واحد
بریکت سازی سرد، سیستم تصفیه و خنک کن آب، طراحی و اجرا خواهد شد. وزن
کل تجهیزات پروژه 30 هزار تن می باشد. کلیه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی،
برنامه ریزی و کنترل پروژه، ساخت و تأمین تجهیزات ساخت داخل، اجرای عملیات
سیویل و نصب تجهیزات، راه اندازی کارخانه و ضمانت تولید بر عهده ایریتک می باشد.
تأمین تعدادی از تجهیزات و تهیه و تأمین بتن نیز با کارفرما می باشد

;