پروژه

پروژه انتقال شمس گرم

پروژه انتقال شمس گرم

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
افزایش کمی- یکفی تولید محصولات، کاستن از مشکلات و هزینه های
انبارداری، صرفه جوئی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی
جزئیات پروژه
با اجرای این پروژه، تختال (شمش) گرم تولید شده در واحد ریخته گری مداوم
(28,pu) از طریق میزهای غلطکی و سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری،
مستقیماً به واحد نورد گرم (51,pu) انتقال می یابد.
عمده ترین ویژگی پروژه، ساخت و نصب تجهیزات پیشرفته و مدرن Hot Slab
Handling با همکاری شرکت SMS DEMAG می باشد که برای اولین بار
در مجتمع فولاد مبارکه جهت انتقال شمش گرم بکار رفته است

;