پروژه

توسعه فولاد سازی به ظرفیت 2/ 4 میلیون تن

توسعه فولاد سازی به ظرفیت 2/ 4 میلیون تن

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
جزئیات پروژه

*اصلاح کوره های قوس الکتر کیی شماره 1 و 2 از مدول A و کوره های 7و 8
از مدول B
*ایجاد تغییرات اساسی در سیستم های شارژ مواد، غبارگیر، آب خنک کن، بخش‌های
مختلف کوره و سیستم شارژ آهک
*افزودن جرثقیل 320 تن در سالن ریخته گری، جرثقیل 110 تن در سالن تعمیرات
پاتیل، تهیه و نصب دو دستگاه ترانسفرکار جهت حمل پاتیل خالی و تهیه و نصب
* 4 ایستگاه عمودی پیش گرمکن پاتیل
افزایش تولید تا حدود 2/ 4 میلیوتن تن فولاد مذاب در سال

;