پروژه

پروژه فولادسازی قائنات

پروژه فولادسازی قائنات

نوع قرارداد
EPC
محل
استان خرسان جنوبی، 40 یکلومتری شمال غربی شهرستان قائن
اهدافتولید بیلت در مقاطع مختلف به مقدار 000 / 800 تن در اسل
جزئیات پروژه
شرکت ملی فولاد ایران در بهمن ماه 1386 در قالب کی قرارداد با مشارکت
ایریتک- ایراسکو اقدام به احداث کی واحد فولادسازی و تاسیسات جانبی آن به
ظرفیت سالانه 800 هزار تن بیلت نموده است
تجهیزات اصلی این واحد عبارتند از:
کی کوره قوس الکتر کیی و کی کوره پاتیلی هر کی به ظرفیت 140 تن
ایستگاه ریخته گری مداوم شش شاخه جهت تولید بیلت به ابعاد 130×130 تا
200×200 به طول 6 تا 12 متر، سیستم های انتقال مواد، واحد آبرسانی، توزیع
برق، تولید و توزیع اکسیژن، سیستم های غبارگیر و ازمایشگاه و تعمیرگاه مرکزی
وزن تجهیزات بخش داخل حدود حدود 9300 تن و تجهیزات بخش خارج 3300
تن و وزن اسکلت فلزی 7000 تن

;