پروژه

طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس

طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس

نوع قرارداد
EPC
محل
85 کیلومتری جنوب شرستان طبس
اهداف
استخراج مکانیزه سالیانه 1,500,1000 تن ذغال سنگ خام و تولید 750,000 تن
کنسانتره ذغال سنگ جهت استفغاده در صنعت فولاد (مرحله اول پروژه)
جزئیات پروژه
طرح تجهیزمعادن زغالسنگ طبس، اولین پروژه مکانیزه استخراج ذغالسنگ
از معادن زیرزمینی درایران می باشد که از ماشین آلات معدنی نظیر
Shearer , Road Header و Continuos Miner در استخراج ذغالسنگ
استفاده می گردد .
در سال 1378 قرارداد ما بین کارفرما و کنسرسیوم ایریتک  ایراسکوبصورت
کلید دردست، براساس روش فاینانس با پوشش سازمان بیمه صادراتی ایتالیا ( SACE)
منعقد گردید و در سال 1380 تنفیذ شد .
براساس الحاقیه امضاء شده درسال 1383 عملیات پیشروی تونل های
زیرزمینی نیز بعهده این کنسرسیوم گذاشته شد .

;