پروژه

نورد سرد کاشان

نورد سرد کاشان

نوع قرارداد
EM
محل
کاشان- 14 یکلومتری جاده کاشان به اردستان
اهداف
احداث کی خط نورد سرد به ظرفیت 250 هزار تن در سال برای تولید ورق های
فولادی به ضخامت 2- 3/ 0 میلیمتر و عرض حداکثر 1250 میلیمتر
جزئیات پروژه
با توجه به روند رو به افزایش بازار مصرف داخلی به خصوص برای محصولات
یکفی و تأمین مطلوب ورق ورودی خط تولید ورق گالوانیزه موجود، شرکت صنایع
گالوانیزه فجر سپاهان تصمیم می گیرد کی واحد نورد سرد جهت تولید کلاف ورق
سرد به ظرفیت 250 هزار تن در سال در محل کارخانه گالونیزه موجود احداث
نماید. از 250 هزار تن ورق تولیدی 100 هزار تن آن در خط گالوانیزه مصرف
گشته و 150 هزار تن بقیه پس از انجام عملیات تابکاری و بالا بردن یکفیت سطح
ورق مستقیما به بازار مصرف عرضه می گردد.

;