پروژه

خدمات مشاوره ¬ای طرح تیتانیوم کهنوج

خدمات مشاوره ¬ای طرح تیتانیوم کهنوج

نوع قرارداد
E
محل
استان کرمان 25 یکلومتری جنوب شهرستان کهنوج
اهداف
بررسی، مطالعه و اکتشاف معادن تیتانیوم جهت احداث کارخانه ¬های کنسانتره، سرباره
و تولید پیگمنت Tio2و در نتیجه فلز تیتانیوم
جزئیات پروژه
معدن تیتانیوم به دو ناحیه معدنی تقسیم می شود. کیی ذخیره معدن سنگی(سنگ
مادر) و دیگری ذخیره آبرفت. در این قرارداد انجام مطالعات زیر به عهده شرکت
ایریتک و همکاران داخلی و خارجی آن می باشد
مطالعات اکتشاف تفصیلی کانسارهای تیتانیوم کهنوج
مطالعات فنی و اقتصادی معادن
مطالعات تأمین برق
مطالعات زیست محیطی
مطالعات تأمین سوخت
مطالعات آبرسانی
مطالعات مکان یابی

;