پروژه

توسعه فولادسازی خراسان

توسعه فولادسازی خراسان

نوع قرارداد
EP
محل
استان خراسان رضوی، یکلومتر 15 جاده قدیم نیشابور به سبزوار
اهداف
افزایش ظرفیت تولید بیلت در مقاطع مختلف به میزان 650 هزار تن در سال
جزئیات پروژه
مجتمع فولاد خراسان با هدف افزایش ظرفیت تولید سالانه خود به 2/ 1میلیون
تن در سال 1387 اقدام به عقد قرارداد با کنسرسیوم ایریتک  ایراسکو جهت
احداث خط ذوب و ریخته گری به ظرفیت 650 هزار تن نموده است .
تجهیزات اصلی این پروژه عبارتند از :
* یک کوره قوس الکتریکی و یک کوره پاتیلی هر یک به ظرفیت 110 تن
* ایستگاه ریخته گری مداوم شش شاخه به ابعاد 150×150 ،130×130 ،
180×180 ، سیستم های انتقال مواد ، واحدآبرسانی ، توزیع برق ، تولید و توزیع
اکسیژن ، سیستم های غبارگیر، آزمایشگاه و تعمیرگاه مرکزی
* تجهیزات بخش خارجی به وزن 1100 تن و بخش داخلی به وزن 7000 تن
* وزن کل اسکلت فلزی 8150 تن
* مساحت سالن های ذوب و ریخته گری 24650 متر مربع

;