پروژه

پروژه کوره های باز پخت

پروژه کوره های باز پخت

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
بالانس نمودن ظریت خطوط پا یین دست از جمله کوره های بازپخت قبلی بنا به
نیاز طرح توسعه خطوط نورد سرود
جزئیات پروژه
پروژه کوره های بازپخت شامل 33 کوره با تکنولوژی جدید و
راندمان بالاتر می باشد که تنش زدائی فولادهای کربنی
HSLA , EDDQ, DDQ, DQ, CQ
را میسر می سازد. ظرفیت کوره های جدید 700 هزار تن در سال بوده و از
گازH2 بعنوان گاز محافظ استفاده می شود

;