گروه ایریتک


نمایه:
شرکت عضو گروه ایریتک: آیمکو
توضیحات:

(شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی)

ارائه خدمات طراحی و مهندسی، مدل سازی کامپیوتری در زمینه معادن و صنایع معدنی:

  • جمع آوری و پردازش داده های اکتشافی معادن از طریق مدل های کامپیوتری
  • ارزیابی ذخایر معدنی به طریق شبیه سازی کامپیوتری
  • ایجاد بانک اطلاعاتی برای معادن و کارخانه های فرآوری
  • توسعه سیستم تخصصی پشتیبانی برای انتخاب صحیح تجهیزات
  • ارزیابی گزارشات امکان سنجی و تفصیلی طرح های معدنی

آدرس : تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، خیابان برادران شریفی، پلاک 19، طبقه دوم، واحد 7و8

تلفکس: 9-1338 8820  21 (98+)

کدپستی:  1969814467

وب سایت: www.imecco.com

ایمیل: managingdirector@imecco.com  






تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344




0098-21-812801-4




0098-21-88678750-51