اخبار


عنوان: نمایشگاه متافو
تاریخ: 1395/09/01
شرح:
با افتخار، حضور شرکت ایریتک در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو، در تاریخ 4 الی 7 آذرماه 1395، در محل نمایشگاه بین المللی تهران، سالن شماره 8-9، غرفه شماره S01  به استحضار می رسد.تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51